Памятные места Минщины

Минщина – знаменитая и героическая земля. Об истории и современности края туристам и гостям рассказывают экспонаты 16 государственных музеев, в том числе Минского областного краеведческого, историко-культурного заповедника «Заславль». На государственном  учете и  под  охраной на Минщине находятся более 2,5 тысячи памятников истории, 286 – архитектуры, 692 – археологии. В  столице памятники материальной и духовной культуры […]

Вайны балючы ўспамін

Вось і падыходзіць да завяршэння 2010 юбілейны год. А юбілейны таму, што сёлета мы адзначылі 65-годдзе Перамогі савецкага народа ў Вя-лікай Айчыннай вайне. І толькі цяпер, калі мінула столькі часу, можна па-сапраўднаму ацаніць веліч гэтай гістарычнай падзеі. Маладое пакаленне павінна ведаць, што мір у Еўропе, свабода і незалежнасць многіх народаў былі здабыты крывёю нашых дзедаў […]